EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg gGmbH

Vize

Klinika Erzgebirgsklinikum Annaberg má za cíl co nejlépe pečovat o své pacienty.

Klinika Erzgebirgsklinikum Annaberg má jakožto nemocnice běžné péče primárně poskytovat hospitalizační a částečně hospitalizační péči v širokém rozsahu a v dílčích oblastech i péči ambulantní.

Při ošetření a péči o své pacienty nemá být pouze zajištěna kvalifikovaná diagnostická a terapeutická nabídka, nýbrž má být prostřednictvím osobního nasazení poskytnuta pomoc člověku v jeho celistvosti a krušnohorské mentalitě.

Nejvyšší obchodní zásada nemocnice jakožto poskytovatele služeb je co nejlepší péče při dodržování etických zásad a na základě standardů kvality.
Kooperativní a kolegiální spolupráce všech oddělení a spolupráce s etablovanými lékaři významně podporuje rámcové podmínky.

Klinika Erzgebirgsklinikum musí dbát na zájmy obecného blaha.

Klinika Erzgebirgsklinikum má jakožto největší zaměstnavatel v okrese Annaberg velkou společenskou zodpovědnost, která dalece přesahuje její bezprostřední obchodní cíle.

Při více než 30 000 pacientech ročně je zřejmé, že každá rodina často vstupuje s klinikou Erzgebirgsklinikum do kontaktu prostřednictvím pacienta nebo rodinného příslušníka. Každý jednotlivý zaměstnanec přitom významně přispívá k vážnosti kliniky na veřejnosti.

Podpora zdraví, zachování dobrého tělesného i duševního zdraví pacienta až do vysokého stáří, hospodárné použití materiálů a léků šetrné k životnímu prostředí jsou v zájmu obecného blaha.

Klinika Erzgebirgsklinikum plní své zájmy hospodárně.

Klinika Erzgebirgsklinikum má na základě dostupných zdrojů plnit svůj úkol, péči o pacienty, hospodárně a účinně.
Výkonnost a hospodárnost si přitom vzájemně neodporují.

Povědomí o nákladech každého jednotlivého zaměstnance přispívá k efektivnímu průběhu práce, k zamezení zbytečným výkonům a k otevřené spolupráci v rámci EKA a spolupráci s odbornými lékaři.

Hospodárnost znamená zvolit takové výkony z těch, které vedou k úspěchu, které mají nejnižší náklady, a vyloučit nebo omezit ty, které neobsahují nutné jednotlivé výkony.

Nepřetržitý dohled nad vybavením, zařízením a stavebním vybavením a jejich pečlivé užívání zajišťuje zachování majetku kliniky a zamezuje škodám na zdraví a životech pacientů i zaměstnanců.

Úsporné využití finančních zdrojů, provádění výhradně schválených výkonů ve spojení s optimálními požadavky na výkony zajišťují likviditu společnosti.

Klinika Erzgebirgsklinikum se bude i v budoucnu přizpůsobovat vědeckému a technickému pokroku.

Lékařské znalosti se obnovují v krátké době.

Inovativní rozvoj je třeba následovat, pokud to požadují standardy kvality a kvantity a pokud to připouštějí hospodářské rámcové podmínky.

Konkrétně to znamená opakované testování postupů v klinických i administrativních oblastech a jejich přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku. Toto musí být doprovázeno pozastavením již nepotřebných a zastaralých výkonů a odstraněním s nimi spojených kapacit.

Klinika Erzgebirgsklinikum přiměřeně podporuje vzdělání, výuku a další vzdělávání lékařů, pečujícího personálu, funkčních a jiných služeb.

Od zaměstnance k spolupodnikateli

Klinika Erzgebirgsklinikum zajišťuje práci a možnosti rozvoje 500 lidem.

Zaměstnankyně a zaměstnanci jsou největším kapitálem podniku. .

V běžném dni jde o to, dosáhnout přiměřeného vztahu mezi zájmy podniku a jeho zaměstnanců.

Díky identifikaci s výše formulovanými úkoly a cíli kliniky Erzgebirgsklinikum se každý zaměstnanec na svém pracovním místě stává spolupodnikatelem, který přispívá k úspěchu svou vstřícností, orientací na pacienta a cílevědomostí.

Dětská Gallery
Dětská Gallery
Zprávy
Zprávy
Další vzdělávání
Další vzdělávání
Videoklip
Videoklip