EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg gGmbH

Lékárna

Vedoucí lékárny

Sylvia Oeser
Telefon: 0 37 33 - 80 29 00
Fax: 0 37 33 - 80 29 08
E-Mail: apo@erzgebirgsklinikum.de

Zástupkyně vedoucí lékárny

Claudia Kunze
Telefon: 0 37 33 - 80 29 21

Spektrum výkonů

Lékárna kliniky EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg gGmbH zodpovídá za vysoce kvalitní zásobení požadovanými léky, infuzemi, deriváty krevní plazmy, enterální výživou, rentgenovými potřebami, dezinfekčními přípravky a laboratorními diagnostiky.

 • Výběr, nákup, skladování a dodávka
 • zajištění léků, které nejsou na seznamu léčivých přípravku kliniky, v krátké době z tuzemska i zahraničí, poskytování poradenství lékařům ohledně alternativních léků
 • Pacientská dokumentace derivátů krevní plazmy, zajištění a dokumentace léčivých přípravků, které podléhají nařízení o omamných látkách
 • dvakrát ročně inspekce stanic
 • Příprava urgentních léků pro sklad pohotovostní ambulance
 • Farmaceutické zásobení hornické kliniky Warmbad, rehabilitační kliniky Thermalbad Wiesenbad, denního stacionáře pro dětskou a dorostovou psychiatrii Rodewisch, záchranné služby Johanniter-Unfallhilfe
 • Osobní prodej pro spolupracovníky

Lékárna poskytuje poradenství lékařskému a ošetřovatelskému personálu ve všech farmaceutických otázkách.

 • Zpracovávají se například dotazy ohledně dávkování, úprav dávkování při orgánové nedostatečnosti, nežádoucích účinků, výběru antibiotik, interakcí léčivých přípravků, medikace podávané souběžně s chemoterapeutickým protokolem.
 • okamžité předání naléhavých informací o léčivých přípravcích (např. stažení léčivých přípravků z trhu, zablokování šarží, důležitá hlášení nežádoucích účinků léčivých přípravků) lékařům a stanicím kliniky a zásobovaným zařízením
 • pravidelné písemné lékárenské informace pro oddělení kliniky, spravování seznamu léčivých přípravků na intranetu
 • příprava zasedání komise pro léčivé přípravky
 • dostupné informace o léčivých přípravcích týkající se možnosti podání sondou, dělitelnosti, spotřebních lhůt atd. jsou stanicím poskytovány prostřednictvím intranetu příp. písemnou formou
 • Lékárníci jsou k dispozici v rámci konzilií přímo na místě operačním stanicím při převádění pacientů z domácí medikace na vlastní seznam léčivých přípravků kliniky.

Centrální úlohou nemocniční lékárny je výroba léčivých přípravků.

 • V receptuře se připravují individuálně naordinované léčivé přípravky. Do jejich spektra patří krémy, masti, pudry, roztoky, čípky. Zvláštní význam má výroba přípravků pro pediatrii, které nenabízí průmysl.
 • U defektury se jedná o přípravu větších množství různých přípravků standardizovaným postupem. Zachování stejné kvality je zaručeno výrobním protokolem a analytickými výstupními kontrolami.
 • Ve výrobě cytostatik se provádí aseptická příprava injekčních a infuzních roztoků pro individuální pacienty k léčbě rakovinných onemocnění formou hospitalizační nebo ambulantní chemoterapie. Velmi intenzivně spolupracujeme s onkologickými lékaři.

V analytické sekci se provádí

 • vstupní zkouška všech farmaceutických surovin, které se v lékárně používají,
 • výstupní kontrola určitých léčivých přípravků, které si lékárna připravuje sama,
 • kontrola namátkových vzorků cizích léčivých přípravků týkající se vzhledu, náplně, úplnosti atd.
Dětská Gallery
Dětská Gallery
Zprávy
Zprávy
Další vzdělávání
Další vzdělávání
Videoklip
Videoklip