EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg gGmbH

Formality a právní otázky při registraci

Hospitalizace

K hospitalizaci na naší klinice potřebujete nařízení k nemocničnímu ošetření (doporučení od svého praktického lékaře) a doklad o pojištění (kartičku pojištěnce).

Pokud jste byl(a) zaregistrován(a) jako pacient(ka),
dostanete důležité doklady, mj.:

Patientenanmeldung
Registrace pacienta
 • Smlouvu o ošetření
 • Všeobecné podmínky smlouvy
 • Informace o ochraně osobních údajů
 • Ceník sazeb dle DRG / ceník nákladů na ošetření
 • Výzvu k doplatku v rámci spoluúčasti
 • Doklad o úschově osobních věcí
 • Chorobopis
 • Formulář předběžné propouštěcí zprávy - dvě kopie
 • Potvrzení o přijetí

Narození / porod

Porod v nemocnici není nemocničním ošetřením, nýbrž se považuje za péči porodnice, a je proto až do 6 dnů osvobozen od doplatku.

Wahlleistungszimmer
Nadstandardní pokoj

Nadstandardní (volitelné) služby

Pacienti, kteří by chtěli využít nadstandardních služeb , obdrží zvláštní doklady.
Pracovník pacientských služeb Vám vysvětlí postupy související s předanými doklady.

Doplatek

Problematika doplatků byla
nově zregulována zákonem.
Podle něho mají nyní nemocnice povinnost vymáhat od pacienta částku doplatku jménem zdravotní pojišťovny. Myslete tedy prosím na to, abyste v den svého propuštění zaplatili v příjmové kanceláři svou spoluúčast (doplatek) za pobyt na klinice. Platbu lze provést prostřednictvím elektronické platební karty. Nechodící pacienti mají možnost zaplatit částku doplatku přímo na lůžku zaměstnanci našich pacientských služeb. V takovém případě nás prosím informujte na telefonním čísle 40 64.

Právem od lékařů očekáváte veškerá opatření, která podpoří Vaše uzdravení.

Doporučujeme Vám, abyste si k příjmu přinesl(a) následující dokumenty, jestliže jste si je připravil(a):

 • Vůli pacienta
 • Plnou moc

Pokud si Váš zdravotní stav vyžádá další příp. obtížnější vyšetřovací a léčebné metody, příslušní lékaři je s Vámi předem prodiskutují.

Všeobecné smluvní podmínky (AVB)

Právní vztah mezi Vámi a klinikou je určen všeobecnými smluvními podmínkami a ceníky za výkony kliniky - tyto dokumenty byste si měl(a) bezpodmínečně přečíst.

Pokud tyto podmínky nevezmete na vědomí, nemůžete se později odvolávat na jejich neznalost.

Domovní řád

Prosíme Vás, abyste dodržoval(a) domovní řád, který je vytištěný na vnitřních stranách desek složky pacienta.

Jistě chápete, že při porušení AVB a domovního řádu kliniky jednak můžeme vůči Vám uplatnit nároky na náhradu škody a na druhou stranu jsou tyto nároky vůči nám vyloučené.

Dětská Gallery
Dětská Gallery
Zprávy
Zprávy
Další vzdělávání
Další vzdělávání
Videoklip
Videoklip