EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg gGmbH

Kde co najdu?

BT 01 - Lůžková budova

Podlaží 02 Rozloučení se zesnulým
Podlaží 01 Fyzikální léčba
Podlaží 00 klinický lékař ve službě
 • Vedoucí lékař chirurgické kliniky, oddělení úrazové chirurgie a ortopedie
 • Vedoucí lékař gynekologické a porodnické kliniky
 • Vedoucí lékař kliniky vnitřního lékařství / lékařský ředitel
Endoskopie
Podlaží 10

Klinika anestezie a intenzivní operační péče
Stanice 11

Gynekologicko-porodnická klinika
Stanice 12

Podlaží 20 Gynekologicko-porodnická klinika
 • Porodní sál
 • Oddělení šestinedělí
 • Novorozenecké oddělení ve spolupráci s klinikou dětského a dorostového lékařství
Podlaží 30
 • Konferenční sál
 • Knihovna

BT 02 - Budova vyšetřovacích a léčebných složek

Podlaží 00
 • Pohotovostní ambulance
 • Funkční diagnostika
 • Vedoucí lékař radiologického oddělení
 • Rentgen/ Počítačová tomografie (CT)/ Katetrizace srdce
Podlaží 10 Vedoucí lékař Klinika anestezie a operační intenzivní péče

Klinika anestezie a operační intenzivní péče
 • Operační sály
Interní klinika
 • Stanice 10 - Interní intenzivní péče
Podlaží 20 Laboratorní oddělení

BT 04 - Příjmová budova

Podlaží 00 Recepce
Služby
 • Samoobslužná restaurace
Podlaží 10 Kantýna

BT 05 - Lůžková budova

Ebene 02 Vedoucí lékař kliniky dětského a dorostového lékařství / lékařský ředitel

Klinika dětského a dorostového lékařství
 • Stanice 1
Podlaží 01 Interní klinika
 • Stanice 2 - Angiologie/Nefrologie
Podlaží 00 Chirurgická klinika - odd. úrazové chirurgie a ortopedie
 • Stanice 3 -Traumatologie a ambulantní lékaři pro
  • Ústní, čelistní a obličejová chirurgie
  • ORL
Podlaží 10 Chirurgická klinika - oddělení břišní chirurgie
 • Vedoucí lékař chirurgické kliniky - oddělení břišní chirurgie
 • Stanice 5 - Všeobecná chirurgie
Podlaží 20 Interní klinika
 • Stanice 7 Hematologie/Onkologie/Pulmonologie

BT 05.1 - Správní křídlo

Podlaží 01 Obchodní vedoucí
Asistenční oddělení
Ředitelka ošetřovatelství
Podlaží 00 Registraci pacienta
Pokladna

BT 06 - Lůžková budova

Podlaží 00 Interní klinika
 • Stanice 4 - Intermediární péče/metabolické onemocnění/revmatologie
Podlaží 10 Chirurgická klinika - odd. břišní chirurgie
 • Stanice 6 - Všeobecná chirurgie
Podlaží 20 Interní klinika
 • Stanice 8 - Kardiologie
Podlaží 30 Interní klinika
 • Stancie 9 - Gastroenterologie

BT 07 - Parkoviště

60 krátkodobých parkovacích míst pro návštěvníky a pacienty

BT 09 - Lůžková budova

Podlaží 01 Ergoterapie
Podlaží 00

Klinika psychiatrie a psychoterapie

 • Stanice 14 - Neurologische-Psychiatrische Funktionsdiagnostik
  Ambulance psychiatrického ústavu
  Urgentní příjem
Podlaží 10

Klinika psychiatrie a psychoterapie

 • Stanice 15
Podlaží 20

Klinika psychiatrie a psychoterapie

 • Vedoucí lékař
 • Stanice 16

BT 10 - Denní stacionář

Denní stacionář psychiatrické a psychoterapeutické kliniky
Denní stacionář psychiatrické a psychoterapeutické kliniky

 

Dětská Gallery
Dětská Gallery
Zprávy
Zprávy
Další vzdělávání
Další vzdělávání
Videoklip
Videoklip