EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg gGmbH

Duchovní péče

Evangelicko-luteránská církev
Nemocniční duchovní péče

Milí pacienti kliniky Erzgebirgsklinikum!

Váš každodenní život se díky Vaší nemoci dostal z běžných kolejí.
Musíte nějakou dobu zůstat na klinice. Mnoho věcí pro Vás bude nezvyklých
a možná ve Vás i vzbudí úzkost. Na srdci Vám budou ležet starosti:

  • Starosti o Vaše zdraví,
  • obavy z budoucnosti a možná starosti,
  • jak to jde u Vás doma bez Vás.

Bude Vás zaměstnávat spousta myšlenek a otázek. Mnohé teď možná uvidíte jinýma očima. Mnohé věci se najednou stanou důležitými a jiné ustoupí do pozadí.
Určitě získáte dobré zkušenosti s lidmi, kteří se o Vás starají, pomáhají Vám a na které se můžete spolehnout.

Jako nemocniční duchovní evangelické církve bych si ráda udělala čas na Vaše otázky a starosti. Pokud byste si se mnou rádi popovídali, sdělte to prosím buď pracovníkům registrační kanceláře nebo staničnímu personálu.
Můžete mě rovněž zastihnout na telefonním čísle 1921 (interní) příp. 03733 6736320 (externí).

Velmi srdečně jste zváni na naše bohoslužby - každý 2. čtvrtek v měsíci v konferenčním sále v 18:30 hod. Bohoslužby, doplňkové pobožnosti a další církevní nabídky jsou oznamovány také na vývěskách.

Přeji Vám brzké uzdravení, abyste mohli být klidní a abyste získali naději a sílu, kterou potřebujete. - Zůstaňte pod ochranou!

Vaše nemocniční duchovní
Farářka Steffi Stark

Katolická farnost - Svatý kříž

Milí pacienti,

rádi bychom Vám ve Vaší současné situaci nabídli pomoc a rozhovor.
Můžete se hlásit na následující adrese nebo telefonním čísle:

Katolická farnost - Svatý kříž
Mariengasse 11
09456 Annaberg-Buchholz

Telefon 03733 23547

Farář Andreas Schumann

Dětská Gallery
Dětská Gallery
Zprávy
Zprávy
Další vzdělávání
Další vzdělávání
Videoklip
Videoklip