EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg gGmbH

Doby klidu / Telefon a televize

 

Polední klid - noční klid

Využijte prosím každodenního poledního klidu od 13:00 do 14:00 hod.
Tak mohou i ostatní pacienti strávit tuto dobu nerušeni.

Noční klid začíná nejpozději ve 22:00 hod.

Protože všední den na klinice je náročný a pestrý,
přispívá právě nerušený noční klid významně k procesu zotavení všech pacientů.

Telefon a televize

Patient beim Telefonieren im Zimmer
Telefonování na pokoji pacienta

Komunikace na naší nové klinice se samozřejmě nezastaví před pokojem pacienta. U každého pacientského lůžka existuje možnost vést, resp. přijímat telefonické hovory.

Ve vstupní části se nacházejí veřejné telefony na mince či telefonní karty.

Pro vozíčkáře je rovněž k dispozici telefonní zařízení. Máte-li další otázky, obraťte se prosím na naše zaměstnance recepce.

Z bezpečnostních důvodů musíme výslovně upozornit na zákaz používání mobilních telefonů v nemocnici.

Také televize na pokojích pacientů s nabídkou programů ze společného anténového připojení je řízena prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
O využití těchto nabízených možností se rozhodujete, s výjimkou psychiatrické a psychoterapeutické kliniky, sami.
Ovládání telefonu a televize se provádí pomocí čipové karty, kterou budete mít u sebe po celou dobu pobytu na klinice.
K vkladovým a platebním operacím je k dispozici pokladní automat. Náhlavní soupravu sluchátek si můžete zakoupit u zaměstnanců recepce.
Rádio a televize jsou bezplatné. Další pokyny k využití této komunikační techniky naleznete v příslušných pokynech.

Používání soukromě přihlášených rozhlasových přijímačů (s připojením na síť) na pokojích pacientů je na klinice také zakázáno. Ty se musí okamžitě předat členům rodiny, aby je odnesli s sebou.

Dětská Gallery
Dětská Gallery
Zprávy
Zprávy
Další vzdělávání
Další vzdělávání
Videoklip
Videoklip