EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg gGmbH

Radiologické oddělení

Vedoucí lékař

Kay Lindner
Telefon: 0 37 33 - 80 22 22

 

Radiologie na zdravotním středisku

Dipl.-Med. Gernot Klaußner
Telefon: 0 37 33 - 80 22 22 
 

 

Sekretariát

Daniela Schaarschmidt
Telefon: 0 37 33 - 80 22 11
Fax: 0 37 33 - 80 22 15
E-Mail: roe@erzgebirgsklinikum.de Spektrum výkonů

Doporučení /registrace/domluvení termínu

Telefon: 0 37 33 - 80 22 22 Plánek areálu

 

Spektrum diagnostických výkonů

Spektrum diagnostických výkonů zahrnuje následující možnosti vyšetření:
Veškerou konvenční rentgenovou diagnostiku včetně urgentních vyšetření v digitálním zobrazení

  • Snímky skeletu ve všech požadovaných rovinách
  • Snímky hrudníku v požadovaných rovinách včetně tomografie 
  • Přehledné snímky břicha v různých rovinách při cílených dotazech 
  • Speciální zobrazení jícnu, žaludku, tenkého střeva dle Sellinka a rovněž tlustého střeva při pasáži a metodou kontrastního klyzmatu 
  • Myelografie a artrografie se provádějí pouze ve zvláštních případech 
  • Infuzní biligrafie, cholangiogram skrze T-drén 
  • Tomografie
  • Vylučovací urografie
  • ERCP
  • Flebografie paží a nohou
  • Kontroly umístění a funkce portu
  • Zobrazení píštěle
  • Mammografie a rovněž sonografie prsu včetně diagnostických punkcí a označení před cíleným odběrem tkáně.
  • Počítačová tomografie k posouzení celého těla, včetně lebky, břicha, hrudníku, krku, páteře, končetin, punkce pod CT-kontrolou a osteodenzitometrie a rovněž multiplanární a 3-D sekundární rekonstrukce a speciální zobrazení gastrointestinálního traktu (hydro-CT žaludku, CT tenkého a tlustého střeva podle Sellinka).
  • Magnetická rezonanční tomografie k posouzení všech tělesných struktur. Jako speciální vyšetření se provádí kardio-MR, MR-angiografie a rovněž speciální vyšetření po mozkové mrtvici.
  • Diagnostické spektrum rozšiřuje intraarteriální angiografie (digitální subtrakční angiografie) se zobrazením cév aortálního oblouku a karotid a rovněž cév břicha a ledvin a předoperační zobrazení cév etáží pánve a dolních končetin s částečným převzetím k diagnostickým zákrokům skrze chirurgickou kliniku nemocnice.
  • V oblasti tepen pánevní oblasti a dolních končetin provádíme jako léčebný zákrok PTA (rozšíření cévy a v případě nutnosti implantaci stentu).
  • Radiologické oddělení jakožto centrum zobrazovací diagnostiky spolupracuje se všemi odděleními. Kromě každodenních úkolů existuje speciální spolupráce s funkčním oddělením interní kliniky v oblasti diagnostiky slinivky břišní a žlučových cest endoskopicky a za prosvícení (ERCP).
  • Dále spolupracujeme se všemi praktickými lékaři a rovněž s gynekologicko-porodnickou klinikou při diagnostice chorob prsu pomocí mamografie a sonografie prsu.
  • Provádí se předoperační označení ložisek s podezřením na nádor u pacientek a pacientů, kteří budou operováni na gynekologicko-porodnické klinice a chirurgické klinice.

  Zobrazovací diagnostika se provádí u všech věkových skupin, od novorozenců až po seniory.

Dětská Gallery
Dětská Gallery
Zprávy
Zprávy
Další vzdělávání
Další vzdělávání
Videoklip
Videoklip