EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg gGmbH

Klinika dětského a dorostového lékařství

Vedoucí lékař

Dr. med. Ulf Meyer
Telefon: 0 37 33 - 80 16 50

 

Sekretariát

Annett Schürer
Telefon: 0 37 33 - 80 16 51

Fax: 0 37 33 - 80 31 08Spektrum výkonů
E-Mail: kkjm@erzgebirgsklinikum.de

Chemnitzer Str. 15
09456 Annaberg-Buchholz

Stanice 1

Všeobecná pediatrická onemocnění, chirurgická onemocnění (děti až do završeného 14. roku života), psychosomatická onemocnění, lůžka pro ORL a ústní, čelistní a obličejovou chirurgii.

Telefon: 0 37 33 - 80 31 00 / 80 31 02 Plánek areálu

 • Staniční lékařka, Novorozenci Cornelia Katzorke
  Telefon: 0 37 33 - 80 31 21
 • Přednostka 1B Silke Lohse
  Telefon: 0 37 33 - 80 31 22
 • Staniční lékařka Stanice 1A Magdalena Quentin
  Telefon: 0 37 33 - 80 31 00
  Fax: 0 37 33 - 80 31 08
 • Staniční lékařka Stanice 1B Birgit Rasch
  Telefon: 0 37 33 - 80 31 00
  Fax: 0 37 33 - 80 31 08

Onemocnění dýchacích cest

Diagnostika:

 • Alergologická diagnostika
 • Potní test
 • Diagnostika plicních funkcí
 • Specifická laboratorní diagnostika

Léčba:

 • Rychlá hyposenzibilizace (zejm. proti včelám, vosám a domácím roztočům)
 • Ultrazvuková inhalace
 • spec. cvičení ve spolupráci s oddělením fyzioterapie

Gastrointestinální a metabolická onemocnění

Diagnostika:

 • Ultrazvuková vyšetření
 • 13C - močovinový dechový test při podezření na gastritidu způsobenou Helicobacter pylori
 • Gastroskopie (ve spolupráci s interní klinikou)
 • Rektoskopie (ve spolupráci s interní klinikou)
 • Rentgenová vyšetření žaludku a střev (ve spolupráci s radiologickým oddělením)
 • Specifická laboratorní diagnostika

Léčba:

 • Nutriční poradenství
 • Cílená redukční dieta za podmínek hospitalizace
 • Fyzioterapeutická cvičení (ve spolupráci s odd. fyzioterapie)

Onemocnění CNS

Diagnostika:

 • Lumbální punkce
 • Vyšetření EEG
 • Specifická diagnostika likvoru (mj. průkaz spec. intrathekální tvorby protilátek)
 • Zobrazovací metody (ve spolupráci s radiologickým oddělením a sdružením praktických lékařů v Chemnitzu)
 • Další spec. diagnostika CNS (např. SPECT, ve spolupráci s univerzitou v Jena)

Léčba:

 • Fyzioterapeutická cvičení (ve spolupráci s odd. fyzioterapie)
 • Specifické cvičení podle Bobatha a Vojty
 • Laserová akupunktura od raného dětského věku

Psychosomatická onemocnění

Diagnostika:

 • Psychosomatické zhodnocení výkonu ve spolupráci s odbornými psychology
 • Vyloučení organických onemocnění

Léčba:

 • Počáteční spec. psychoterapie pod vedením odborných psychologů
 • Pohybová terapie, balneoterapie, fytoterapie
 • Laserová akupunktura od raného dětského věku
Dětská Gallery
Dětská Gallery
Zprávy
Zprávy
Další vzdělávání
Další vzdělávání
Videoklip
Videoklip