EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg gGmbH

Interní klinika

Vedoucí lékař

Dipl.-Med. Sven Spenke
Telefon: 0 37 33 - 80 16 00

 

Sekretariát

Sabine Kermer
Telefon: 0 37 33 - 80 16 01

Fax: 0 37 33 - 80 40 08
E-Mail:  kim@erzgebirgsklinikum.de

Stanice

Stanice 7 - Diabetologie, Angiologie, Nefrologie

Dr. med.
Ekkehard Rose

Telefon: 0 37 33 - 80 37 00 Plánek areálu

 • Přednosta Dr. med. Ekkehard Rose
  Telefon: 0 37 33 - 80 37 00
 • Staniční lékařka Dr. med. Konstanze Graubner
  Telefon: 0 37 33 - 80 37 10

Obor angiologie:

Konzervativní diagnostika a léčba arteriálních a venózních cévních onemocnění

Speciální spektrum diagnostických výkonů

 • Dopplerovská sonografie extrakraniálních a periferních cév
 • Duplexní sonografie extrakraniálních a periferních cév
 • Transkraniální sonografie
 • Flebografie a angiografie (ve spolupráci s radiologickým odd.)
 • Měření žilního tlaku
 • Oscilografie

Obor nefrologie:

Speciální spektrum léčebných výkonů

 • Kontinuální arteriovenózní hemofiltrace (CAVH)
 • Kontinuální venovenózní hemofiltrace (CVVH) a hemodiafiltrace

Speciální spektrum léčebných výkonů

 • Lytická terapie tepenných a žilních uzávěrů včetně lokoregionální lýzy

Stanice 4 - Intermediární péče / Iktová jednotka

Telefon: 0 37 33 - 80 34 00 Plánek areálu

 • Přednostka Franka Marticke
  Telefon: 0 37 33 - 80 34 10

Stanice 8 - Kardiologie

Dipl.-Med.
Silvia Vetter

Telefon: 0 37 33 - 80 38 00Plánek areálu

  • Přednostka Dipl.-Med. Silvia Vetter
   Telefon: 0 37 33 - 80 38 00

Obor kardiologie:

Celková diagnostika a léčba kardiovaskulárních onemocnění

Speciální spektrum diagnostických výkonů

 • EKG diagnostika včetně oddělení transezofageální EKG
 • Zátěžová EKG (bicyklová ergometrie vleže a vsedě)
 • Dlouhodobá monitorace EKG
 • Dlouhodobá monitorace krevního tlaku
 • Echokardiografie včetně barevné dopplerovské echokardiografie, kontrastní echokardiografie
 • Zátěžová echokardiografie a transezofageální echokardiografie
 • Pravostranná katetrizace srdce s ergometrickou zátěží a stanovením minutového výdeje srdečního příp. stanovením velikosti zkratu
 • Měření pozdních potenciálů pomocí vysoce zesíleného EKG
 • Elektrofyziologická intrakardiální diagnostika včetně elektrografie Hisova svazku a programované elektrostimulace

Speciální spektrum léčebných výkonů

 • Implantace kardiostimulátoru včetně jednokomorového, dvoukomorového, s adaptabilní frekvencí a antitachykardického kardiostimulátoru.
 • Implantace defibrilátoru (ICD)
 • Dočasná kardiostimulační léčba bradykardických poruch rytmu
 • Elektroterapie tachykardických poruch rytmu včetně kardioverze, antitachykardická stimulace
 • Transvazální katetrizační ablace tachykardických poruch rytmu
 • Lytická léčba akutního infarktu myokardu
 • Kontinuální venovenózní hemofiltrace (CVVH) při srdeční nedostatečnosti refrakterní na medikamentózní léčbu
 • Punkce perikardu

Stanice 10.1 - Interní intenzivní péče

Dipl.-Med.
Sven Spenke

Telefon: 0 37 33 - 80 25 00 Plánek areálu

 • Přednosta Dipl.-Med. Sven Spenke
  Telefon: 0 37 33 - 80 25 00

Příjem/doporučení pacienta

Příjem pacientů k hospitalizační léčbě přes centrální příjem

Hotline: 0 37 33 - 80 11 20 50

 

 

Plánované příjmy

Hotline: 0 37 33 - 80 1120 50

Konzultační hodiny a vyšetření

Dětská Gallery
Dětská Gallery
Zprávy
Zprávy
Další vzdělávání
Další vzdělávání
Videoklip
Videoklip